ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BACKUP ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει όλη την ευθύνη της διαφύλαξης των Δεδομένων…

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας συνεργάζεται με αξιόπιστα εργαστήρια στην ελλάδα και το εξωτερικό…

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μεγάλος αριθμός θεμάτων αντιμετωπίζεται μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης…

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η μεγάλη εξάρτηση των εταιριών από το δίκτυο πληροφορικής, τοπικό (LAN)…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η CSIH έχει δημιουργήσει ομάδα ειδικών, με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη…

ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πολλά από τα δίκτυα που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα, έχουν διαμορφωθεί…

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Oi υπηρεσίες προσφέρονται σε όσους πρόκειται να αναπτύξουν νέα μηχανογραφική υποδομή…

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διερεύνηση του δικτύου (LAN, WAN, γραμμές επικοινωνίας) σε πραγματικό χρόνο. Καταγραφή…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP – CUSTOM ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η CSIH βασίζεται αποκλειστικά σε έμπειρο τεχνικό δυναμικό, με άρτια τεχνική κατάρτιση σε…

Pin It on Pinterest