Η CSIH διανέμει τις παρακάτω τρείς κατηγορίες προιοντων:

Brand New In BOX

Προκειται για laptop καινούργια – σφραγισμένα στην εργοστασιακή συσκευασία με πλήρη παρελκόμενα και εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή.

Εκθεσιακό δείγμα

Πρόκειται για laptop με ελάχιστη ή καθόλου χρήση ως δείγματα σε εκθέσεις πληροφορικής. Συνήθως χωρίς το παραμικρό εμφανισιακό ελάττωμα και σαφέστατα πλήρως λειτουργικά με ελάχιστη δυνατή φθορά μπαταρίας. Έρχονται χωρίς την εργοστασιακή τους συσκευασία, με γνήσιο φορτιστή και υπόλοιπο εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή, χωρίς δυνατότητα επέκτασης.

Επιστροφή Leasing

Πρόκειται για laptop χρησιμοποιημένα με ελάχιστα σημάδια χρήσης ή φυσιολογικής φθοράς, πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή ως grade A ποιότητα (Η grade A ποιότητα εγγυάται την σωστή λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και επιπλέον, την καλύτερη δυνατή εμφανισιακά κατάσταση). Έρχονται χωρίς την εργοστασιακή τους συσκευασία, με γνήσιο φορτιστή και υπόλοιπο εγγύησης, σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή, χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Στην περίπτωση που έχει επέλθει η χρονική διάρκεια της εγγύησης, παρέχεται 3 μήνες γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Dell Factory Refurbished

Για περισσότερες πληροφορίες παττήστε  εδώ

Pin It on Pinterest